NVC PRO FENCE

ชิ้นส่วนรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป NVC
 เสาเข็มตอกขนาด 0.15x0.15 เมตร หรือ 0.20x0.20 เมตร ความยาว 3-4 เมตร (เสริมDB)
 เสารั้วตัวไอ 0.20x0.20x2.00เมตรพร้อมเพลท
 ผนังรั้ว 0.05-0.075x0.30x3.00เมตร
 ทับหลัง 0.20x0.20x3.00เมตร
 หัวเสาคอนกรีตสำเร็จรูป

*การติดตั้งเป็นการเชื่อมเพลทหน้างานimage

ชิ้นส่วนกำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูป NVC
  เสาเข็มไอ 0.30x0.30เมตรตามรายการคำนวน
  ผนังกันดิน 0.50x0.075เมตร ตามรายการคำนวน
 คานคอดินสำเร็จรูป 0.20x0.20เมตร(optional)

*   รูปแบบงานติดตั้งกำแพงกันดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละหน้างาน
*   กำแพงกันดินความสูง <2.00 เมตร วางเสาทุกระยะ 3.00เมตร
*   กำแพงกันดินความสูง>2.00 เมตร วางเสาทุกระยะ 1.50 เมตรPowered by MakeWebEasy.com