วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ พร้อมการให้บริการอย่างครบวงจร
 
พันธกิจ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้าสูงสุด
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและบริการเพื่อการแข่งขัน
3. ยึดมั่นในการบริการ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพการจัดส่ง และได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
4. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปออกสู่ตลาด
5. ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
6. ร่วมมือและเกื้อกูลการทำงานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกัน
7. มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์อันดีในชุมชนท้องถิ่น
image
Powered by MakeWebEasy.com